Υλοποιηθηκε στο σύστημα κρατήσεων η επιλογή να ζητείται προκαταβολή σταθερού ποσού ή τοις εκατό επί του συνολικού ποσού της κράτησης.
booking-prepay-type

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το ξενοδοχείο σας και να θέσετε τον τύπο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.